Smoelenboek Bureau Jeugdzorg Nederland - page 21

Nicole Bronzwaer
Nicole Bronzwaer – communicatieadviseur BGZJ
Eind december vorig jaar ben ik gestart als communicatieadviseur voor
de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), het samenwer-
kingsverband van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC.
Net zoals Pia van den Boom ben ik in dienst van Jeugdzorg Nederland,
maar zijn we dus ook van de andere drie branches.
Mijn functie is nieuw en moet nog een beetje vorm krijgen. Een van mijn eerste opdrachten is de ontwikkeling van een nieuwe
website en communicatiestrategie waarvoor ik onder meer bij leden van de vier branches mooie realistische praktijkverhalen
ophaal en zichtbaar maak. Goede praktijken die transformatieopdracht van de jeugdhulp - kinderen zo thuis mogelijk oplaten
groeien - concreet maken.
Wat ik belangrijk vind in het leven:
Allereerst mijn gezin, ik ben getrouwd en heb drie dochters, een tweeling van 19 en nog een dochter van 15 jaar. De oudste twee
hebben onlangs het nest verlaten en studeren. De jongste van 15 blijft gelukkig nog even thuis. Ik kan enorm genieten om voor
vrienden, gezin en familie etentjes te organiseren en met hen goede gesprekken en discussies te voeren over uiteenlopende
onderwerpen. Daarnaast ‘moet’ ik veel buiten zijn, thuis in het Rivierenland of ergens in de bergen om te sporten of te wandelen
met onze hond. Tenslotte houd ik als Neerlandica van boeken en bezoek ik graag mooie tentoonstellingen.
Mijn werk blijft voor mij een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik loop al een tijdje mee in het communicatievak, maar het
inspireert nog steeds. Niet alleen omdat dit vak voortdurend verandert, vooral ook omdat je je door dit vak kunt blijven verdiepen
in interessante maatschappelijke contexten. Graag breng ik complexe onderwerpen terug tot de kern, in eenvoudige en
begrijpelijke taal of beeld. De laatste 10 jaar ben ik vooral geboeid door de transities in de zorg, de (jeugd)ggz en het sociale
domein en wat die transities voor patiënten/cliënten, professionals en organisaties betekenen. Als communicatieadviseur vind ik
het inspirerend om aan deze ingewikkelde transities, maar vooral aan het herstel van kwetsbare mensen (kinderen, jongeren en
hun gezinnen) in de samenleving een bijdrage te leveren.
Mijn vraag aan jou:
Hoe kijk je naar een samenwerkingsverband als de BGZJ : een gedwongen huwelijk, een kans om te komen tot ‘een federatie voor
de jeugd’ of ..
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook