Smoelenboek Bureau Jeugdzorg Nederland - page 5

Liesbeth Muis
Hai Olaf,
Welkom bij JN! Ik en Liesbeth Muis, 65 jaar en als weer bijna 11 jaar werkzaam bij JN als teamassistent
Pleegzorg (25 uur). Dat houdt in dat ik voorlichter pleegzorg, Janette, ondersteun op het gebied van voorlichting
en communicatie over pleegzorg en de werving van aspirant-pleegouders op landelijk niveau (voor onze leden
die pleegzorg in hun pakket hebben). Een hele leuke job. Ik beheer met Janette de website pleegzorg.nl. Deze
site gaat straks op in een heel groot online platform pleegzorg.nl. Daar kunnen straks pleegouders elkaar
kunnen gaan vinden en ook allerhande info en cursussen aantreffen om hen te ondersteunen bij hun
vrijwilligers!-taak – een project met geld van VWS). Om de paar jaar wordt er een nieuwe wervingscampagne
gestart, vind je Pleegzorg Nederland op Twitter en Facebook, organiseren we iedere 2 jaar een uitje voor
pleeggezinnen in Duinrell (werven we fondsen voor). En nog veel meer …. Enfin veel te doen ….. voor een heel
goed doel.
Daarnaast doe ik af en toe ook wat klusjes voor de communicatieadviseurs JN breed en ook een stukje
secretariaat algemeen (denk aan de telefoon bijv.).
Alhoewel ik best content ben met mijn baan, ga ik m.i.v. juni a.s. stoppen met werken. Tijd om eens wat anders
te gaan doen en af en toe ook lekker niks.
Waar ik me wel een beetje zorgen over maak is of er tijdig een opvolger komt die ik goed kan inwerken. Je hebt
wel enige kennis nodig over hoe pleegzorg is geregeld, diverse software etc.
Mijn vraag aan jou is: Hoe kijk jij naar ondersteuners binnen een organisatie?
Succes en plezier gewenst bij Jeugdzorg Nederland!
Liesbeth Muis
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...29
Powered by FlippingBook