Smoelenboek Bureau Jeugdzorg Nederland - page 8

Remko Koopman
Beste Olaf,
Ik ben Remko gehuwd met Henny en ik heb een studerende zoon Jasper. In het dagelijkse werkzame leven
heb ik drie rollen:
a.
Adviseur werkgeverszaken bij Jeugdzorg Nederland voor twee dagen per week;
b.
Jurist in mijn eigen arbeidsrechtpraktijk Arbeidsrecht aan zee
(
;
c.
Conflict bemiddelaar (min of meer mediation eigenlijk) bij de Universiteit van Amsterdam.
Drie totaal verschillende rollen die allen wel sterk gerelateerd zijn aan de factor arbeid. Eigenlijk heb ik in
verschillende functies altijd wel iets te maken gehad met de factorarbeid (secretaris, vakbondsbestuurder,
advocaat arbeidsrecht, mediator en adviseur). Die drie rollen zorgen voor afwisseling en houden mij
scherp. Het is qua tijd wel eens lastig maar alle drie de rollen geven juist tezamen veel voldoening. Samen
met Yolanda bemens ik sinds 2019 de afdeling arbeidszaken van JZN. Daar is nog heel veel te doen want
wij zitten in mijn optiek nog niet goed genoeg in onze werkgeversrol. Qua visie moet er nog een hoop
gebeuren. Helaas is er het laatste jaar veel tijd opgegaan aan ad hoc zaken. Binnen JZN mis ik nog een
beetje mensen om inhoudelijk mee te sparren want arbeidszaken is een beetje vreemde eend inde
“zorgbijt”. Gelukkig begint de samenwerking met de andere werkgeversorganisaties (Sociaalwerk, GGZ en
gehandicaptenzorg) l op “werknemers niveau” langzaam gang te komen. Er komen veel
arbeidsmarktvraagstukken (tekorten, groot personeelsverloop, te weinig financiële ruimte,
pensioenproblematiek) op de sector af en dat is interessant.
Privé kun je mij vaak vinden in de keuken of in de natuur voor lange afstandswandelingen. Eigenlijk zou ik
meer willen zeilen maar mijn huisgenoten en mijn vrienden spreekt dat niet aan. Om het
lichamelijk
verval
een beetje te stuiten probeer ik mij twee of drie keer per week te laten afbeulen in een sportgroepje om
daarna een goed glas wijn te drinken (calorieneutraal trainen heet dat).
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...29
Powered by FlippingBook