Smoelenboek Bureau Jeugdzorg Nederland - page 9

Meta Veldhuijsen
Beste Olaf,
Ik ben Meta Veldhuijsen. Dit jaar word ik 60 jaar (!, auw), ruim 30 jaar daarvan ben ik getrouwd met Jaap. Dat zijn toch
wel mijlpalen. We hebben 2 kinderen, zoon Matthijs van 28 jaar en dochter Annemiek van 27 jaar. Matthijs woont samen
met zijn vriendin Madelon en hij is persoonlijk begeleider van verstandelijk beperkten. Annemiek is gezinsmanager bij
Jeugdbescherming Amsterdam. Zij staat dus met de poten in de klei.
Mijn functie bij Jeugdzorg Nederland is medewerker beleid. Mijn activiteiten zijn:
het maken van halfjaar- en jaarrapportages met plaatsings- en uitstroomgegevens van de jongeren uit de
JeugdzorgPlus (de gesloten jeugdhulp);
bijdragen aan het optimaliseren van het Toeleidingssysteem (TLS) waar het veld mee werkt om jongeren toe te
leiden naar de JeugdzorgPlus;
met VWS en VNG laten uitvoeren tussenevaluatie van de subsidieregeling huisvestingslasten / NHC (normatieve
huisvestingscomponent) en een quick scan vastgoed bij de JeugdzorgPlus instellingen;
volgen project met doel de samenwerking tussen onderwijs – zorg – jeugd te verbeteren evenals project hoe
onderwijs bij kleinschaligheid te organiseren (lid van projectgroep);
het ondersteunen van gremia als Platform JeugdzorgPlus, directeurenoverleg JeugdzorgPlus en de
productgroep TLS.
In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met lezen (uiteraard heb ik ook boeken van Murakami gelezen), tuinieren, fotograferen
(sinds kort), wandelen, (race)fietsen, eten met vrienden of familie en musea bezoeken. Ik probeer ook 1 à 2 keer per
week te joggen, maar dat lukt niet altijd. We hebben een hond, die veel aandacht nodig heeft en natuurlijk veel naar
buiten moet. Dat vind ik niet erg, want ik ben een echt buitenmens. Daarbij heb ik een dementerende vader, die ik
wekelijks bezoek en waar ik de financiën voor regel en de was voor doe. Wat ik belangrijk vind in het leven is het
omkijken naar elkaar en bij te dragen aan het verbeteren van de ondersteuning van kwetsbare groepen.
Wat ik graag van jou wil weten: wat maakt jou een goede directeur? Wat is jouw kracht?
Tot 2 maart!
Groet Meta
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...29
Powered by FlippingBook